Zirdzini!!!

Pie trenneriem.

Ari trennejoties var pelnit limenus. Jo lielaks limenis jo vairak iespeju tu vari izdarit.:)

Iepazisimies ar trenneriem!
Konkura trennere Daiga Gade.
Iejādes trennere Elva Burga.
Pie kura trennera tu trennesies.???
Pie konkura trenneres Daigas Gades.
Pie iejades trenneres Elvas Burgas.